Uus pettustevastane aruanne

04.06.2018 - 16:34

Altkäemaksu ja korruptsiooni vähendamiseks on organisatsioonid üle maailma mõistnud viimasel kümnendi vajadust rakendada altkäemaksu programme. Uus aruanne rõhutab siseauditi rolli olulisust selliste programmide edukuses.

AruandesAuditing Anti-Bribery Programs käsitletakse altkäemaksu vastu võitlemise tähtsust ja antakse siseaudiitorile ülesandeks võtta ennetav roll kindlustunde andmisel oma organisatsioonis. Aruandes käsitletakse:

  • rangema altkäemaksuprogrammi elemente
  • kuidas kontrollida altkäemaksu andmise meetmeid
  • ülemaailmsete organisatsioonide algatused.

Aruanne osutab siseauditi võimalustele anda hinnang altkäemaksuprogrammi väljatöötamisele, rakendamisele ja tulemuslikkuseöe ning pakub välja näidisprogrammi.

Tasuta aruande saab siit www.theiia.org/Anti-Bribery