Uuringuaruanne tehisintellektist

04.06.2018 - 16:44

Siseaudiitoritele suunatud lugemine tehisintellektiga seotud ohtudest.

Siseauditi Fond (Internal Audit Foundation) on välja andnud uuringuaruande "Artificial Intelligence – The Data Below", et aidata siseaudiitoritel mõista, kuidas eriotstarbelised rakendused kasutavad andmeid ja millised on sellega kaasnevad unikaalsed riskid. Selgitades siseaudiitoritele, kuidas tehisintellekti andmekasutus erineb standardsete IT-rakenduste omast, loodavad uurimuse autorid aidata siseaudiitoritel mõista, miks ja kuidas nad peaksid kohandama oma auditite lähenemisviise.

Viidates olulistele erinevustele, näiteks tehisintellekti andmete kasutuse tõenäosus ja õigsus, toovad uuringu autorid välja mitmesuguseid ohuolukordi, mis võivad eksitada organisatsioone, kui nende siseaudiitorid ei suuda selgelt hinnata andmete haldamist arenduse, rakenduse ja töökorralduse protsessides. Sel eesmärgil uuringu autorid

  • annavad ülevaate erinevatest andmepõhimõtetest, mis on seotud tehisintellektiga;
  • määratlevad konkreetsed väljakutsed seoses andmete rolliga;
  • pakuvad küsimused intervjuuks, mida siseaudiitorid saavad kasutada andmehalduse väljaselgitamiseks rakenduste kasutuselevõtu erinevates etappides.

Kuna tehisintellekti näol on tegemist suhteliselt uue nähtusega, on uuriisaruanne mõeldud kõigi tööstusharude kõikidele siseaudiitoritele ning annab juhiseid tehisintellekti auditeerimiseks, mille osas puuduvad preagu konkreetsed standardid. Aruanne on tasuta kättesaadav siit.