Ühingu liikmed kaitsesid magistritöid siseauditi valdkonnas

01.06.2017 - 00:00

Head ühingu liikmed!

Meil on suur heameel teada anda, et Eesti Siseaudiitorite Ühingu liikmed Mare Timian ja Marin Jakobson kaitsesid Tallinna Ülikoolis 30.05.2017 oma magistritööd ning mõlemat magistritööd hindas kaitsmiskomisjon hindega A. Värsked sotsiaalteaduste magistrid õppisid Tallinna Ülikoolis kommunikatsiooni ja nende mõlema magistritööd on siseauditi teemal.

Mare töö fookus on ühingu juhtimisel ja kommunikatsioonil ühingu sidusrühmadega, teema "Kommunikatsioon vabaühenduse sidusrühmadega ja magava sidusrühma käsitlused Eesti Siseaudiitorite Ühingu näitel". Mare töö juhendaja oli kommunikatsiooni õppejõud Katrin Aava ja retsensent oli kommunikatsiooni professor Kaja Tampere.

Marini töö fookuses on siseauditi aruande kirjutamine, töö teema "Siseauditi aruande tekst ja selle vastuvõetavus". Töö juhendaja oli keeleteaduste professor Krista Kerge ja retsensent lektor Katrin Aava.

Mare Timian on Eesti Rahvusringhäälingu siseauditi juht, ESAÜ liige ja ühingu juhatusse kuulunud viimased kolm aastat ning on äsja valitud ESAÜ juhatuse esimeheks. Marin Jakobson on ESAÜ liige ja töötab Grant Thornton Baltic OÜ siseauditi juhina 2016. aasta algusest.

ESAÜ juhatus