Tudeng, see on sinu võimalus! Arvestusala uurimustööde konkursi tähtaeg on 30.06.2022

13.11.2021 - 12:25

Hea tudeng! Osale konkursil, kui õpid finantsjuhtimist, majandusarvestust, ärijuhtimist, raamatupidamist, auditiga seotud erialasid jms.

Saada oma akadeemiline uurimustöö konkursile hiljemalt 30. juuniks 2022.

Tule oma uurimustööga konkursile, sest arvestusala valdkonnas on see ainuke võimalus oma lõputööga koos teiste tudengitega mõõtu võtta. Ja kutsu ka oma kaastudengid konkursile, sest sel on juba väärikas ajalugu - konkurss toimub juba 11. korda.

fb_cover_2022.jpg

Uurimustööde konkursiga 2022 otsime uudseid lähenemisi ja praktilisi ettepanekuid arvestusala probleemide lahendamisel ning huvitavaid lähenemisi teoreetilistele küsimustele. Hindame töödes teema või käsitluse uudsust ja aktuaalsust. Olulisel kohal on valdkonna tulipunktid ja päevakohasus. Töö kirjutamisel tuleb lähtuda uurimistulemuste kasust valdkonna arengusse ja laiemast mõjust eriala arengusse. Oluline on ka uurimustöö järelduste kvaliteet.

Konkursi auhinnafond 3000 € jaotatakse viie kategooria vahel:

  1. Parim magistri- või doktoritöö (autor ja juhendaja)
  2. Parim bakalaureuse-, lõpu- või muu kirjalik töö (autor ja juhendaja)
  3. Parim audiitortegevuse alane uurimustöö (autor)
  4. Parim finantsarvestust käsitlev uurimustöö (autor)
  5. Uudne ja huvitav arvestusalane teemakäsitlus (autor)

Oled väga oodatud 11. arvestusala uurimustööde konkursile! Sind ootavad osalema konkursi eestvedajad Audiitorkogu, Eesti Raamatupidajate Kogu, Eesti Siseaudiitorite Ühing ja Rahandusministeerium.

Siseauditi valdkonna uurimustöö teemasid vaata SIIT. Konkursi lisainfo on SIIN