Tone at The Top - juuni väljaanne

08.06.2018 - 16:32

Ilmunud on IIA e-väljaande Tone at The Top juunikuu number. tone_at_the_top_juuni.png

Tone at The Top on IIA veebipõhine tasuta väljaanne, mis annab ettevõtete juhatustele, auditikomiteedele ja juhtidele infot ning juhiseid juhtimisega seotud teemadel nagu eetika, riskijuhtimine, ärikultuur jms.

Igas Tone at The Top väljaandes on ära toodud ka igakordse kiirküsitluse tulemused. Selles numbris on tulemused küsimuse kohta "Kas teie organistasioonil on olemas kriisidele reageerimise protseduurid? Kas need on arusaadavad, teie organisatsioonile sobivad ja ajakohastatud?" Vaadake ka IIA kiirküsituste arhiivi, mis sisaldab varasemate kiirküsitluste tulemusi valdkondades nagu talendijuhtimine, kriisijuhtimine, kolm kaitseliini jms.

Head siseaudiitorid ja siseauditi juhid! Jagage väljaannet Tone at The Top oma organisatsiooni juhtidele ja auditikomitee liikmetele! Veeibipõhist väljaannet on nii teil kui ka juhtidel võimalik endale tasuta tellida, vajalik info on väljaandes!