Raampõhimõtted uuenevad

03.10.2016 - 00:00

Head siseaudiitorid,

1. jaanuarist 2017 uuenevad siseauditeerimise kutsetegevuse raampõhimõtted. ESAÜ tõlgib need ka eesti keelde.

IIA teeb jätkuvaid jõupingutusi standardite ajakohastamiseks, mida tingib muutuv ärikeskkond ja mis mõjutab otseselt ka siseaudiitorite tööd.

Muudatustega standardites saate tutvuda IIA kodulehel.

Peamised muudatused IIA standardites hõlmavad järgmist:
- kaks uut standardit;
- standardite vastavusse viimine aluspõhimõtetega;
- kehtivate standardite uuendused.

Parimate soovidega,
Teie ESAÜ