Raamat COSO ERM teemal “Managing Risk in Uncertain Times”

23.02.2018 - 00:00

Möödunud on enam kui 10 aastat COSO Enterprise Risk Management (ERM) raamistiku avaldamisest.

Raamatu “Riskide juhtimine ebakindlatel aegadel” (“Managing Risk in Uncertain Times”) autor ja ERM-i ekspert Paul Sobel kirjeldab oma raamatus, kuidas hiljuti avaldatud ajakohastatud COSO ERM-i raamistik aitab praktikutel sammu pidada üha muutuval riskimaastikul. Autor esitab raamatus konkreetsed tegevused, mis käsitlevad kolme COSO ERM-raamistiku peamist valdkonda.

Sobel aitab siseauditi praktikutel lisada väärtust riskijuhtimist käsitlevatesse aruannetesse, näidates kuidas kasutada uut COSO ERM-i raamistikku kui hindamisvahendit strateegia, riskide ja tegevuste tõhustamiseks ja ühitamiseks. Raamatus rõhutatakse ka uue COSO ERM-i raamistiku ja IIA uusima rahvusvahelise kutsetegevuse raamistiku (IPPF) ja rakendussuuniste vastavusseviimist.

Raamat on kättesaadav IIA veebipoest.