Pärnus Baltikumi ja Skandinaavia siseaudiitorite ümarlaud

12.05.2017 - 00:00

Kevadises Pärnus toimus 11.-12. mail Siseaudiitorite Ühingu eestvedamisel Baltikumi ja Skandinaaviamaade siseaudiitorite ümarlaud. Seekordse rahvusvahelise ümarlaua peateemaks oli "Prepare for tomorrow - how internal auditors see the risks and challenges of the future”.

Üritus on kogumas kord-korralt aina enam populaarsust ja osalejaid. Seekordsel ümarlaual osales 41 siseaudiitorit 7 erinevast riigist. Sel aastal juba kolmandat korda toimunud ümarlauda modereeris Helen Anijalg, CIA, CGAP, CCSA, EAS-i siseauditi juht, ESAÜ pikaaegne liige ja auliige. Ürituse toimumiskohaks oli valitud oma kõrge kvaliteedi poolest kiidetud  ESTONIA Resort Hotel & Spa.

Ümarlaua formaat pakub suurpärast võimalust rahvusvahelises seltskonnas arutleda siseauditi teemadel, tutvuda naaberriikide siseaudiitoritega, saada uusi teadmisi ja vahetada kolleegidega kogemusi. Ümarlaual kuulati ettekandeid siseauditi juhtidelt Eestist ja välismaalt, osaleti töögruppide aruteludel ning veedeti mõnusalt aega meeleolukat sotsialiseerumise programmi nautides peale päevaseid töiseid arutelusid.

Ümarlaual käsitletud teemadest osutusid kõige populaarsemateks siseauditi üksuse tulemusnäidikud (KPI-d), koondhinnangu andmine ning riskijuhtimine (ERM). Osalejate tagasisidest kumas läbi rahulolu ürituse interaktiivse formaadiga, mis lisaks ettekannetele andis võimaluse jätkata samadel teemadel arutelusid ka grupitöödena. Samuti tõdesid osalejad, et on hea teada, et siseaudiitorid, olenemata tegutsemisvaldkonnast või organisatsiooni suurusest, seisavad silmitsi sarnaste probleemide ja väljakutsetega. Kohtume taas järgmisel aastal!

Aitäh kõigile osalejatele!

parnu_umarlaud_2017_3.jpg

Pildil Pärnu ümarlaual osalejad 2017 (osa grupist)

parnu_umarlaud_2017_1.jpg

Pildil Pärnu ümarlaual 2017 üks osalejate töögruppidest

Ümarlaua info, teemad ja esinejad.

Siin on ingliskeelne kokkuvõte ja pildigalerii.