Organisatsiooni kultuuri kujundamine - hea tava juhend

21.01.2018 - 00:00

kultuur.pngIIA Austraalia on välja andnud uue aruande: organisatsiooni kultuuri kujundamine - hea tava juhend.

Siseauditil peaks ettevõtte kultuuri hindamisel olema kriitiline rolli. Eriti pärast regulaatorite hoiatusi, et ilma eeskujuliku ärikultuurita äriühingud (noteeritud või noteerimata) veavad investoreid ja sidusrühmi alt.

IIA Austraalia on koostöös Eetikakeskuse (Ethics Centre), Austraalia Juhtimisinstituudi (Governance Institute of Australia) ning  Uus-Meremaa ja Austraalia välisaudiitorite ühinguga (Chartered Accountants Australia New Zealand) välja andnud hea tava juhendi „Managing Culture – A Good Practice Guide“, mis annab ülevaate siseauditi kriitilisest rollist organisatsioonikultuuri kujundamisel.

Väljaanne ütleb, et organisatsiooni eesmärgi, väärtuste ja põhimõtete kindlaksmääramine on nõukogu roll, kultuuri loomise eest vastutavad tegevjuht ja tippjuhtkond. Ning nii inimressursside, eetika, vastavuse kui ka riskifunktsioonide eest vastutavatel töötajatel on kõigil täita oma roll väärtuste ja eetika juurutamisel.

Loe siit aruannet!