Kohtusime Kaubandus-Tööstuskojaga

21.06.2018 - 19:18

ESAÜ juhatuse esimees Mare Timian ja aseesimees Terje Keerberg kohtusid täna Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirekltori Mait Paltsiga. Kohtumise fookuses olid kahe vabaühenduse koostöövõimalused ühishuve ja ühingute eesmärke silmas pidades.

Siseaudiitorite Ühing ja Kaubandus-Tööstuskoda on suuruse ja liikmete arvu poolest nagu kärbes ja karu, kuid meil on potentsiaali koostööks rohkem, kui esimesel pilgul arvata võiks. Kuna Kaubanduskojal on rohkem kui 3000 liiget ettevõtete näol, siis lihtne järeldus on, et sama palju on Koja liikmete hulgas ka tippjuhte, kes vastutavat ettevõtete juhtimise, sealhulgas kontrollisüsteemide loomise ja toimimise eest. Siseaudiitorite Ühingu missoonist lähtuvalt tegutseb ESAÜ muuhulgas selle nimel, et suurendada huvirühmade teadlikkust siseauditi kutsetegevusest. Siin Koja ja ESAÜ ühishuvid ning koostöövõimalused asuvadki.

Arutelust peadirektor Mait Paltsiga selgus, et ESAÜ saaks pakkuda Kaubandus-Tööstuskoja liikmetele ESAÜ tegevusvaldkonnaga haakuvaid koolitusi ja seminare ning vahendada ESAÜ artikleid Koja igakuises ajakirjas Teataja. Koda korraldab oma liikmetele arvukalt koolitusi, sh ka teemadel, mis võivad pakkuda huvi ka ESAÜ liikmetele. Huvitava faktina selgus kohtumisel, et Koja peadirektor on muuhulgas ka Eesti Energia auditikomitee liige, seega on ta päris hästi kursis siseaudiitorite tööga.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on Eesti suurim ja mõjukaim ettevõtjaid esindav organisatsioon Eestis, tegutsedes tänaseks juba 91 aastat. Kojal on üle 3200 liikme, kellest enamus on väikese- ja keskmise suurusega ettevõtted. Kaubanduskoja eesmärk on Eesti ettevõtluse edendamine ning kaasaaitamine ettevõtjasõbraliku majanduskeskkonna loomisele ja säilitamisele. Olles mitteriiklik ja apoliitiline organisatsioon, saab Koda ettevõtjate jaoks olulistel teemadel mõjutusteta kaasa rääkida. Kaubanduskoja liikmed annavad üle 40% Eesti firmade kogu netokäibest ja tasuvad üle 40% riiklikest maksudest.