Juhtimiskvaliteedi juhendid Rahandusministeeriumilt

16.04.2018 - 13:43

Head ühingu liikmed!

Rahandusministeerium vastutab Eesti Vabariigis riigihalduse valdkonna eest, sealhulgas avaliku sektori organisatsioonide juhtimiskvaliteedi arendamine eest.

Riigi arengu ja konkurentsivõime seisukohalt on oluline, et avaliku sektori organisatsioonid oleksid uuenduslikud, toimiksid oma valdkondades eestvedajatena ja tagaksid kvaliteetsema ja ühtlasema juhtimisega parema avaliku teenuse ning panustaksid riigi arengusse.

Rahandusministeerium nõustab asutusi juhtimiskvaliteedi, avalike teenuste arendamise ja protsessijuhtimise meetodite kasutamisel. Lisaks teeb ka rahvusvahelist koostööd teiste riikide ja organisatsioonidega parimate praktikate jagamiseks.

Rahandusministeeriumi kodulehelt leiate juhendid sisekontrollisüsteemide rakendamise ja hindamise, valitsemise ja riskijuhtimise teemadel:

  1. Sisekontrollisüsteemi ühtsed kriteeriumid
  2. Sisekontrollisüsteemi rakendamine
  3. Sisekontrollisüsteemi hindamine
  4. Valitsemine
  5. Valitsemise hindamise üldpõhimõtted
  6. Riskijuhtimine
  7. Riskijuhtimise protsessi hindamine

Lisainfot riigihalduse ja juhtimiskvaliteedi valdkonnas leiate Rahandusministeeriumi kodulehelt.