IIA muudab oma põhikirja

10.04.2018 - 14:10

Head ühingu liikmed!

Rahvusvaheline Siseaudiitorite Instituut (IIA) annab teada, et on muutmas oma põhikirja. Muudatuste kinnitamiseks saavad oma hääle anda kõik IIA tegevliikmed. IIA liikmena on teie hääl põhikirja muutmiseks väga oluline.

Põhikirja muudatuste kinnitamiseks saate hääletada hiljemalt 30. aprillil 2018 (kell 23.59 EDT).

Palun tutvuge põhikirja muudatustega https://global.theiia.org/about/about-the-iia/Public%20Documents/Bylaws-Changes-for-Membership-Approval.pdf

Oma volitus esitage siin https://app.smartsheet.com/b/form/78ff5b92c242462bbfc8f11c389b505c

IIA Global esimees Larry Harrington palus IIA rahvusvahelisel töörühmal hinnata IIA praegust valitsemise struktuuri ja anda soovitusi selle ajakohastamiseks. 2016. aasta jooksul kogus töögrupp sisendit IIA Global juhatuse liikmetelt ning kohalike ühingute juhtidelt. Selle tulemusena avaldas IIA kavandatud muudatused IIA valitsemise struktuuris oma liikmeskonnale online uuringu vormis 2017. aasta septembris ja oktoobris, millega uuringus osalenud liikmed avaldasid poolehoidu.

IIA ajakohastatud põhimääruse, mis kajastab uut valitsemise struktuuri, kiitis IIA Global juhatus heaks 2017. aasta lõpus. See tähendab ühtlasi, et IIA põhimäärus on nüüd valmis lõplikuks hääletuseks liikmetele. Kui IIA liikmed hääletavad põhikirja muutmise poolt, jõustub see IIA Global juhatuse valimistel 2019. aasta juulis.

Rahvusvaheline Siseaudiitorite Instituut (IIA) ühendab globaalse organisatsioonina enam kui 190 000 liiget enam kui 170 riigis ja territooriumil. IIA  organisatsioonina peab väga oluliseks tõhusaid ja mõjusaid valitsemise tavasid.