IIA andis välja standardi 2050 uue juhendi

23.02.2018 - 00:00

0001609_coordination-and-reliance-developing-an-assurance-map_580.jpegRahvusvaheline Siseaudiitorite Instituut (IIA) andis välja uue juhendi “Koordineerimine ja tuginemine” standardi 2050 tõlgendamiseks.

Juhend annab hea ülevaate kindlustandvate tegevuste kaardi väljatöötamisest, kasutamisest ja ajakohastamisest, et mõista, millised on organisatsioonile omased riskid ja vastutajad nende jälgimise eest. Juhendi eesmärgiks on aidata siseauditi praktikutel tuvastada puudujääke ja dubleerimist kindlustandvates tegevustes, liigitada riske kategooriatesse ja tuvastada võimalikke riske puudutavaid teabeallikaid.

ESAÜ liikmed saavad juhendi tasuta siit.