IIA andis välja IT valitsemise ajakohastatud juhendi

31.01.2018 - 00:00

0001575_global-technology-audit-guide-gtag-auditing-it-governance_580.jpegTunnistades IT integreerivat rolli ja edueeliseid konkurentsis, mida IT organisatsioonidele võimaldab, on IIA välja andnud IT valitsemise auditeerimise ajakohastatud juhendi "Auditing IT Governance".

Juhend pakub siseaudiitoritele tuge IT valdkonda lisaväärtuse andmisel. Juhendist saab ülevaate IT valitsemisest ning selles kirjeldatakse olulisi aspekte eduka IT valitsemise lähenemisviisi väljatöötamisel, sealhulgas:

  • Hindamine, millises ulatuses valitsemise tegevused ja standardid on vastavuses siseauditi üksuse arusaamaga organisatsiooni riskivalmidusest.
  • Nõuandvate tööde läbiviimine, vastavalt siseauditi üksuse põhimäärusele ja kinnitusele kõrgema juhtorgani poolt.
  • Pideva dialoogi jätkamise IT valitsemise eest vastutajatega, et tagada õigeaegne reageerimine olulistele organisatsioonilistele ja riskidega seotud muutustele.

Juhend sisaldab ka IT protsessi hõlbustamiseks vajalikke vahendeid ja ressursse, nagu juhised IT valitsemise töö läbiviimiseks, sisekontrolli küsimustik ja IT valitsemise riski- ja kontrollmaatriksi näidis.

IIA liikmetele on juhend siit tasuta kättesaadav!