ESAÜ teeb koostööd Äripäevaga

06.02.2018 - 00:00

Siseaudiitorite Ühing on ka 2018. aastal Äripäeva ametlik koostööpartner Sisekontrolli konverentsi korraldamisel.

Sisekontrolli konverents toimub 26.04.2018. Seekordse konverentsi läbivaks teemaks on andmekaitse, sellega seotud riskid ja arengud ning ettevõtete sisekontrollisüsteemide valmisolek andmekaitse riskidega toimetulekuks. Konverentsil käsitleme andmekaitse teemasid Eesti ühiskonna erinevate tegevusvaldkondade ja ettevõtete vastutustasandite lõikes. 

Siseaudiitorite Ühing ja Äripäev on juba alustanud konverentsi ettevalmistustega ja programmi koostamisega. Konverentsi programm valmib veebruari keskpaigaks ning selleks ajaks saab lõpliku kuju ka konverentsi pealkiri. Kogenud siseaudiitoritena astuvad konverentsil oma ettekannetega üles ka mitmed Siseaudiitorite Ühingu liikmed.

Vaata siit eelmise aasta Sisekontrolli konverentsi programmi ja esinejaid.