ESAÜ tasuta üritustel osalemise põhimõtted

07.05.2017 - 00:00

Seoses ESAÜ liikmetele mõeldud tasuta ürituste suure huviga, kehtestas juhatus 12.04.2017 korra sellistel üritustel osalemiseks, eesmärgiga tagada võimalikult paljudele liikmetele osalemise võimalus ning vähendada juhtumeid, kus liige registreerub, aga ei tule kohale.

Üritusele registreerumine käib veebivormi kaudu ning osalusõigus üritusele tekib lähtuvalt registreerumise järjekorrast, arvestades alljärgnevaid punkte:

  • tasuta üritused on mõeldud vaid ESAÜ liikmetele, oma osalust ei saa mitteliikmetele edasi anda;
  • grupi täitumisel registreeritakse ülejäänud huvilised ootejärjekorda, kellele edastatakse info osalemise võimalusest vaba koha tekkimisel;
  • tasuta üritusel osalemise eelduseks on võlgade puudumine ESAÜ ees;
  • üritusele mitteilmumisest tuleb teavitada vähemalt 3 tööpäeva ette.

ESAÜ juhatus