CIA sertifikaadi eksam muutub jaanuarist 2019

22.01.2018 - 00:00

Rahvusvaheline Siseaudiitorite Instituut (IIA) annab teada, et sertifitseeritud siseaudiitori (CIA) eksami sisu muutub olulises osas.

CIA kolmeosalise eksami eesmärk on hinnata siseaudiitorite teadmisi, oskusi ja võimeid siseauditi tänapäevaste ja ülemaailmsete praktikate osas. CIA sertifikaadi eksami muudatused kajastavad siseauditi ülemaailmseid arenguid.

Eksami sisu asjakohastamiseks viidi läbi uuring CIA eksami kandidaatide, sertifikaadiomanike, teadlaste, kogenud siseauditi spetsialistide ja teistele sidusrühmade hulgas kogu maailmas, et välja selgitada kaasaegsete siseauditi spetsialistide kõige vajalikumad teadmised, oskused ja võimed. Uuringu tulemused kinnitasid vajadust vaadata läbi eksami sisu nii, et see kajastaks kogu siseauditi kutseala arengut.

IIA käivitas 1974. aastal CIA eksami rohkem kui 800 testimisasutuses enam kui 150 riigis üle maailma.

CIA eksami iga alamosa teemavaldkondi on muudetud, et viia alamosad vastavusse praeguse ülemaailmse siseauditi praktikaga ja minimeerida eksami kolme osa vahelist dubleerimist. Ühtlasi selgitati välja eksami kandidaatide eeldatavad teadmised, oskused ja võimed eksami edukaks läbimiseks.

Uuendatud CIA eksamit saab eeldatavasti sooritada alates 2019. aasta jaanuarist. Esialgu saab eksameid teha vaid inglise keeles, kuid IIA Global teeb koostööd tütarorganisatsioonidega üle maailma, et teha eksamid kättesaadavaks ka muudes keeltes 2019. aastal.

Lisainfot leiatewww.theiia.org/updatecia