CBOK-i sidusrühmade aruanne

04.06.2018 - 16:18

Uuringud näitavad, et huvirühmad vajavad siseauditilt enamat

Hiljutine globaalne siseauditi ühiste teadmiste kogu (CBOK) sidusrühmade uuringu aruanne "Strateegiliste riskide auditeerimine: siseauditi juhtide uued praktilised vaatenurgad" näitab, et peaaegu kaks kolmandikku (64%) sidusrühmadest soovivad, et siseaudit aitaks aktiivsemalt kaasa strateegiliste riskide osas.

Paljud siseauditi juhid teatasid, et nad teevad olulisi edusamme strateegiliste riskide auditeerimisel, kasutades laiaulatuslikke lähenemisviise. Aruandes keskendutakse eelkõige parimatele tavadele, mida juhid kasutavad, et tegeleda kolme strateegilise riski võtmevaldkonnaga - küberjulgeolek, IT-projektid ja kapitaliprojektid.

12-leheküljeline aruanne, mis on loodud Protiviti ja Siseauditi Fondi koostöös, räägib ka sellest, kuidas siseaudiitorid töötavad, et tagada oma positsioon otsuste vastuvõtmise juures ja suurendada väärtust organisatsioonile.

CBOK-i sidusrühmade uuringuaruanne on tasuta kättesaadav The CBOK Stakeholder Study Report is available for free from the Internal Audit Foundation