Arvestusala uurimustööde konkurss 2018

02.03.2018 - 00:00

Hea, tudeng! Siin võimalus sulle, kui õpid eriala, mis seotud finantsjuhtimise, raamatupidamise, majandusarvestuse, auditi, ärijuhtimise jm sellisega. Saada oma akadeemiline uurimustöö konkursile hiljemalt 30. juuniks 2018!

Konkurssi korraldavad Eesti Siseaudiitorite Ühing, Audiitorkogu, Eesti Raamatupidajate Kogu ja Rahandusministeerium.

konkurss_korraldajad.jpgOtsime uudseid lähenemisi ja praktilisi ettepanekuid arvestusala probleemide lahendamisel ning huvitavaid vaatenurki teoreetilistele küsimustele. Arvestusala uurimustööde konkurss on tudengitele ainuke võimalus arvestusala valdkonnas oma lõputööga võistlema tulla.

Hindame töödes teema või käsitluse uudsust ja aktuaalsust. Olulisel kohal on valdkonna tulipunktid ja päevakohasus. Töö kirjutamisel tuleb lähtuda uurimistulemuste kasust valdkonna arengusse ja laiemast mõjust eriala arengusse. Oluline on ka uurimustöö järelduste kvaliteet. Leidke uus teadmine ja järelduste praktiline kasutatavus!

Konkursi auhinnafond 3700 € jaotatakse viie kategooria vahel:

  1. Parim magistri- või doktoritöö (autor ja juhendaja)
  2. Parim bakalaureuse-, lõpu- või muu kirjalik töö (autor ja juhendaja)
  3. Parim audiitortegevuse alane uurimustöö (autor)
  4. Parim finantsarvestust käsitlev uurimustöö (autor)
  5. Uudne ja huvitav arvestusalane teemakäsitlus (autor)

Tutvu teemade valikuga ja tingimustega Siin
Oma töö esita konkursile Siin
Tutvu 2017. aasta võidutöödega Siin

Lisainfo ja küsimused konkurss@erk.ee

Häid ideid ja pöidlad pihku!