Arvestusala uurimustööde konkurss 2018

02.03.2018 - 00:00

Hei, tudeng! Siin võimalus sulle, kui sa õpid eriala, mis haakub raamatupidamise, finantsjuhtimise, majandusarvestuse, auditi, ärijuhtimise jm sellisega. Esita oma akadeemiline töö konkursile hiljemalt 30. juuniks 2018.

Eesti Raamatupidajate Kogu, Rahandusministeerium, Audiitorkogu ja Eesti Siseaudiitorite Ühing kuulutavad välja  ARVESTUSALASTE UURIMISTÖÖDE KONKURSI 2018.

Konkurss on Eestis kõrgharidust omandavatel tudengitel ainus võimalus arvestusala valdkonnas oma lõputööga võistlustulle astuda ja laiemat tähelepanu pälvida.

Otsime uudseid lähenemisi ja praktilisi ettepanekuid arvestusalaste probleemide lahendamisel ning huvitavaid vaatenurki teoreetilistele küsimustele.

Hindame töödes teema või käsitluse uudsust ja aktuaalsust. Olulisel kohal on valdkonna tulipunktid ja päevakohasus. Töö kirjutamisel tuleb lähtuda uurimistulemuste kasust valdkonna arengusse ja laiemast mõjust eriala arengusse. Vähem oluline pole ka uurimustöö järelduste kvaliteet. Leidke uus teadmine ja järelduste praktiline kasutatavus!

Konkursi auhinnafond 3700 € jaotatakse viie kategooria vahel:

  1. Parim magistri- või doktoritöö (autor ja juhendaja)
  2. Parim bakalaureuse-, lõpu- või muu kirjalik töö (autor ja juhendaja)
  3. Parim audiitortegevuse alane uurimustöö (autor)
  4. Parim finantsarvestust käsitlev uurimustöö (autor)
  5. Uudne ja huvitav arvestusalane teemakäsitlus (autor)

Tutvu teemade valikuga ja tingimustega Siin
Oma töö saad esitada konkursile Siin
Tutvu 2017. aasta võidutöödega Siin

Lisainfo ja küsimused konkurss@erk.ee

Häid ideid!

konkurss_korraldajad.jpg