Analüütilised töövahendid: siseauditi üksuste parimad praktikad

02.10.2017 - 00:00

iia-netherlands-analytics.pngIIA Holland viis läbi uuringu siseauditi analüütiliste töövahendite teemal, mis keskendub kasutajate kogemustele ja eduteguritele.

Erinevaid analüütilisi töövahendeid on auditeerimisel kasutatud juba mitmed aastad, samas tehnoloogia ja kasutusvõtted on aja jooksul kiiresti arenenud.

IIA Hollandi avaldatud siseauditi üksustele mõeldud heade praktikate kogum Analytics: Good Practices for (Smaller) IAFs“ pakub praktilisi rakendusi, eelkõige väiksemate siseauditi üksuste jaoks. Kogumis jagatakse kasutajate kogemusi, vajadusi ja teavet juhtivate analüütiliste vahendite kasutamise kohta.