Viljandi Vallavalitsus - siseaudiitor

viljandi_vallavalitsus.png

 

Konkurssi on pikendatud!

VILJANDI VALLAVALITSUS võtab teenistusse SISEAUDIITORI (kaugtöö tegemise võimalus) 

Ametikoha eesmärk:
Siseaudiitori eesmärk on tagada asutuse juhtkonnale kindlustunne, et tehtavad otsused ja tegevused on õiged, kooskõlas õigusaktidega ja ressursse säästlikult, tõhusalt ja mõjusalt rakendatavad.

Peamised ametiülesanded:

 • eelarveaastaks tegevusplaani koostamine;
 • aruande koostamine enne majandusaasta aruande heakskiitmist vallavalitsuses;
 • Viljandi Vallavalitsuse kui ametiasutuse teenistujate ning vallavalitsuse hallatavate asutuste ja nende juhtide tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse ning asutuste töö tulemuslikkuse nõustamine ning kontrollimine;
 • vallavalitsuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste sisese ja omavahelise asjaajamise efektiivsuse hindamine;
 • sisekontrollisüsteemide toimimise analüüsimine ja hindamine vallavalitsuse ametiasutuses ja tema hallatavates asutustes;
 • ettepanekute tegemine sisekontrollisüsteemi parendamiseks eesmärgiga aidata kaasa vallavalitsuse ametiasutuse ja tema hallatavate asutuste tegevuse täiustamisele ning eesmärkide saavutamisele;
 • audiitortegevuse seaduse1 § 70 lõike 2 alusel kehtestatud kutsetegevuse standarditest juhindumine.

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus (eelistatult majanduse, rahanduse või õiguse erialal);
 • siseaudiitori kutse vastavalt audiitortegevuse seaduse1 § 5;
 • vähemalt 2-aastane töökogemus siseaudiitorina;
 • eelarve koostamise põhimõtete ja valdkondlike õigusaktide tundmine;
 • eesti keel oskus C1 tasemel (kõrgtasemel) ja inglise keele oskus kesktasemel;
 • kõrge pingetaluvus, koostööoskus, korrektsus ja väga hea suhtlemisoskus;
 • kõrge pingetaluvus, koostööoskus, korrektsus ja väga hea suhtlemisoskus;
 • ettevõtlikkus ja positiivne ellusuhtumine;
 • väga hea arvuti kasutamisoskus.

Kandideerimisel tuleb kasuks kohalikus omavalitsuses töötamise kogemus. 
 
Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • konkurentsivõimelist palka;
 • kaugtöö tegemise võimalust.

Teenistusse asumise aeg: esimesel võimalusel.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 1. allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
 2. elulookirjeldus;
 3. motivatsioonikiri;
 4. tunnistus või diplom vajaliku hariduse kohta (koopia). 

Konkurssi on pikendatud 6. maini 2018. a. Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 6. mail aadressil Kauba tn 9, 71020 Viljandi linn märgusõnaga "Siseaudiitor" või elektrooniliselt konkurss@viljandivald.ee. Lisateave: vallavanem Alar Karu 435 0111 või konkurss@viljandivald.ee