Tartu Ülikool - siseauditi juht

logo_main_et.png

SISEAUDITI JUHT

Tartu Ülikooli eesmärkide saavutamiseks on oluline, et ülikooli teadus- ja õppetööd toetavad tegevused on kvaliteetsed, tõhusad ja ühtsed. Siseauditi juhi ülesanne on anda juhtidele ja ühiskonnale kindlustunne, et otsused langetatakse ülikooli parimat kasu silmas pidades, neid viiakse ülikoolis ellu vastavalt kokkulepetele ja kooskõlas seadustega ning kasutusele võetud juhtimismeetmed ja -süsteemid tagavad ülikooli eduks vajaliku tulemuse.

Oma tööga toetab siseauditi juht ülikooli juhtkonda, nõustades juhte riskide hindamisel ning andes soovitusi ressursside säästlikuks, tõhusaks ja mõjusaks kasutamiseks.

Soovime leida inimese, kes on aktiivne ülikooli kitsaskohtade hindamisel, avatud juhtkonna liikmetega suhtlemisel ja veenev tulevikku suunatud ettepanekute tegemisel.

Edukal kandidaadil on:

  • kõrgharidus, soovitavalt magistrikraad või sellele vastav haridustase majanduse, õiguse või avaliku halduse alal
  • audiitorina töötamise kogemus
  • avaliku sektori siseaudiitori või atesteeritud siseaudiitori tunnistus või valmidus see omandada lähiajal
  • juhtimiskogemus ning valimisolek nii iseseisvaks kui meeskonnatööks
  • suurepärane analüüsivõime, täpsus, järjekindlus, oskus eristada olulist ebaolulisest
  • eesti keele oskus C1, inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel
  • väga hea suhtlemis- ja argumenteerimisoskus
  • ladus arvutioskus
  • laitmatu maine ja kõrged eetilised tõekspidamised

Pakume vastutusrikast tööd, erialast täienduskoolitust, kaasaegseid töötingimusi Tartu kesklinnas. Tööle asumise aeg kokkuleppel.

Kandideerimiseks palume saata elulookirjeldus ja motivatsioonikiri koos palgasooviga hiljemalt 14. juulil 2017 aadressile personal@ut.ee.

Täpsem teave:

Saima Tiirmaa-Oras, rektori abi, saima.tiirmaa-oras@ut.ee, tel 737 5602
Kristi Kuningas, personaliosakonna juhataja, kristi.kuningas@ut.ee, tel 737 5140