Tööpakkumised

Maaeluministeerium - siseaudiitor

Meie väärtused : hoolivus, koostöö, tulemuslikkus, uuenduslikkus, vastutustunne Kuulutame välja avaliku konkursi siseauditi osakonna SISEAUDIITORI ametikoha täitmiseks Siseauditi osakonna ülesandeks on : täita siseaudiitori kutsetegevusega seotud ülesandeid ministeeriumis ja ministeeriumi valitsemisala asutustes; analüüsida ja hinnata valitsemise, riskide juhtimise ja sisekontrollisüsteemide toimimist ministeeriumis ja ministeeriumi valitsemisala asutustes; hinnata EL fondidest rahastatavate tegevuste eesmärgipärasust ning tehtud kulutuste õiguspärasust ja korrektsust, sh täita Euroopa...