Kaitseministeerium - juhtiv siseaudiitor

 

kaitsemin-logo.png

Kaitseministeeriumi missioon on hoida ära Eesti vastu suunatud rünnakud ja tagada, et Eesti suudab end väliste ohtude eest kaitsta. Oma missiooni elluviimiseks teeme me kõik, et Eestis valitseks arusaam, et riigikaitse on laiem kui sõjaline kaitse, et Eesti mõju NATOs ja Euroopa Liidus on suuremad kui meie suurus seda eeldaks. Me otsime oma eesmärkide täitmiseks pühendunud ja hästi motiveeritud, oma valdkonna parimaid inimesi, kes tahavad panustada riigikaitsesse. Meile on oluline, et inimene võtaks omaks meie põhiväärtused: ta on vastutustundlik, tulemuslik, ettevaatav ja leidlik.

Avalik konkurss
JUHTIV SISEAUDIITOR

Peamised ametiülesanded:

 • siseauditi tööplaani koostamine ja selle täitmine (sh täiendava ressursi sisseostu korraldamine);
 • auditite ja konsulteeritavate tööde läbiviimine ministeeriumis ja valitsemisala asutustes ning nende tulemuste esitamine juhtkonnale;
 • auditite käigus tehtud soovituste rakendamise seire.

Eeldused kandideerimiseks:

 • kõrgharidus, soovitavalt magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon;
 • sertifitseeritud siseaudiitori kutsetunnistuse omamine;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ja inglise keele oskus vähemalt kesktasemel;
 • analüütiline ja süsteemne mõtlemine, võime näha nii suurt pilti kui detaile;
 • oskus lahendada keerulisi suhtlussituatsioone ning enda seisukohti argumenteeritult esitada;
 • koostööle ja tulemustele orienteeritus;
 • täpsus ja algatusvõimelisus;
 • usaldusväärsus, otsustus- ja vastutusvõime.

Kasuks tuleb:

 • teadmised avaliku halduse organisatsioonist ja avalikku haldust reguleerivatest õigusaktidest;
 • töökogemus avalikus sektoris või avaliku sektori üksuste auditeerimise kogemus;
 • teadmised Kaitseministeeriumi valitsemisala toimimisest;
 • läbitud ajateenistus.

Omalt poolt pakume:

 • põnevaid väljakutseid ning eneseteostus- ja arenemisvõimalusi;
 • konkurentsivõimelist palka;
 • ametikohta asukohaga Tallinna kesklinnas, Sakala 1 (võimalusega teha kaugtööd);
 • motivatsioonipaketti, kuhu kuuluvad koolitused ja enesetäiendamisvõimalused, 35-kalendripäevane põhipuhkus ning head sportimisvõimalused.

Kandideerijatel palume esitada motiveeritud sooviavaldus ning elulookirjeldus (CV) hiljemalt 29. maiks 2020 e-posti aadressil konkurss@kaitseministeerium.ee.
Lisainfo: Enely Prei, e-posti aadress enely.prei@kaitseministeerium.ee.