Haridus- ja Teadusministeerium - siseauditiosakonna juhataja

haridus-_ja_teadusministeeriumi_logo.png

Otsime oma meeskonda Tartus
SISEAUDITIOSAKONNA JUHATAJAT 

Sinu peamised tööülesanded on:

 • koordineerida ministeeriumi ja tema hallatavate asutuste siseauditialast tegevust;
 • nõustada ministeeriumi ja tema hallatavate asutuste juhte siseauditialase tegevuse küsimustes, riskide hindamisel ning sisekontrollisüsteemi täiustamisel;
 • juhtida siseauditiosakonna 7-liikmelist tiimi. 

Edukal kandidaadil on:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon (soovitavalt õiguse või majanduse erialal);
 • varasem juhtimiskogemus ning vähemalt viieaastane töökogemus (sise)audiitorina (soovitavalt avalikus sektoris või avaliku sektori asutuste (sise)auditeerimisel); 
 • soovitavalt CGAP (Certified Government Auditing Professional) või CIA (Certified Internal Auditor) sertifikaat;
 • head teadmised siseauditi valdkonda reguleerivatest õigusaktidest ja rahvusvahelistest siseauditi kutsetegevuse standarditest;
 • eesti keele oskus C1 tasemel, väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus;
 • inglise keele oskus B2 või sellele vastaval tasemel;
 • väga hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus;
 • vastutus- ja otsustusvõime, hea pingetaluvus, kriitiline mõtlemine;
 • väga hea analüüsivõime;
 • kohusetunne ja korrektsus.

Omalt pool pakume:

 • eneseteostusvõimalust koostööle orienteeritud meeskonnas;
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd avalikus sektoris.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Palun saada oma CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga hiljemalt 25. märtsiks 2019 e-posti aadressil: cv@hm.ee või portaali CV Online vahendusel. Lisainformatsiooni saab telefonil 735 0250, Margot Saluse.