uuring

02.03.2017

Auditikomiteede globaalne uuring 2017

Siseaudiitorite globaalse organisatsiooni IIA president R. Chambers soovitab tutvuda värske KPMG 2017.a auditikomiteede uuringuga mõistmaks, kuidas...
23.09.2016

ESAÜ liikmeküsitlus 2016

ESAÜ liikmeküsitlus on selleks korraks tehtud! Aitäh kõigile vastajatele! Tulemusi tutvustame peatselt kodulehel ja aastalõpu seminaril.

Liikmeküsitlus 2015 tulemused

ESAÜ liikmete küsitlus 2015 on selleks korraks tehtud, hinnangud ja tagasiside on kokku kogutud ja tulemused läbi analüüsitud. Küsitluses osales 64...

Liikmete küsitlused ja statistika

Kord aastas viime läbi ühingu liikmeskonna küsitlust eesmärgiga: saada liikmetelt tagasisidet ühingule ja juhatusele seatud eesmärkide täitmise kohta, küsida liikmetelt nende soove ja ootusi...

Lehed