siseaudit

Siseaudit

Eesti Siseaudiitorite Ühing ühendab siseaudiitoreid, kes tegutsevad Audiitortegevuse seaduse ja rahvusvaheliste IIA standardite alusel. Eestis tegutsevad ka ISO (sise)audiitorid, kes on...

Üldkoosoleku materjalid

Siin lehel avaldame ühingu üldkoosolekute materjalid ja protokollid, juhatuse ettekanded, külaliste ettekanded ja esitlused jm. Pane tähele, et nendele materjalidele on juurdepääs ainult ühingu...

Siseauditi kutseala

Eestis on valitsussektoris korraldatud siseauditi kutsetegevust alates 2001. aastast. Kohalikes omavalitsusüksustes kehtestati siseaudiitori kutsetegevust korraldav õigusraamistik 2013. aastal...

Eetikakoodeks

Eetikakoodeks edendab siseauditi kutseala eetilist kultuuri. Eetikakoodeks on siseauditi kutseala jaoks vajalik ja sobiv, sest kutseala rajaneb usaldusel, mis tugineb objektiivsel ja kindlustandval...

Atesteerimine

Siseaudiitorite siseriiklikku atesteerimist korraldab Rahandusministeerium. Atesteerimise, sh eksamite info leiad audiitortegevuse registrist . Siseaudiitorite atesteerimise protsessist annab...

Siseauditi teenuse pakkujad

Siseauditi tegemise kohustus on paljudel era- ja avaliku sektori asutustel (nt kohalikud omavalitsused, riigi asutatud sihtasutused, riigi osalusega äriühingud, krediidiandjad ja vahendajad,...

Lehed