siseaudit

Kvaliteedihindamine

Hea siseauditi teenus on kvaliteetne teenus. ESAÜ aitab kaasa siseauditi üksuste kvaliteedi tagamisele - vastavusele IIA standardite ga . ESAÜ pakub siseauditi üksustele kvaliteediteenuseid...

Infohommik Tartu Ülikooli Kliinikumis

Tartu Ülikooli kliinikumi siseaudiitorid Lily Salus ja Piret Vaask kutsusid oma Tartu kolleegid 28. detsembril tutvuma vastvalminud kliinikumi hoone...

Ühingust

Eesti Siseaudiitorite Ühing - ESAÜ - on kasvav ja elujõuline ning majanduslikult hästi toimiv vabaühendus. Ühingusse kuulub üle 270 professionaalse siseaudiitori ja siseauditi kutseala huvilise. ESAÜ...
23.08.2016

Mai - siseauditi tutvustamise kuu!

Mis on siseauditeerimine? Siseauditeerimine on sõltumatu, objektiivne, kindlust ja nõu andev tegevus, mis on kavandatud väärtuse lisamiseks ja...

Riskijuhtimise protsessi hindamine

Miks riskijuhtimise protsessi hindamise teema oluline on? Kindlasti on üks kaalukamaid argumente see, et siseaudiitori kutsetegevuse standard 2120 „...

Lehed