siseaudit

Üldkoosoleku materjalid

Siin lehel avaldame ühingu üldkoosolekute materjalid ja protokollid, juhatuse ettekanded, külaliste ettekanded ja esitlused jm. Pane tähele, et nendele materjalidele on juurdepääs ainult ühingu...

Siseauditi kutseala

Eestis on valitsussektoris korraldatud siseauditi kutsetegevust alates 2001. aastast. Kohalikes omavalitsusüksustes kehtestati siseaudiitori kutsetegevust korraldav õigusraamistik 2013. aastal...

Eetikakoodeks

Eetikakoodeks edendab siseauditi kutseala eetilist kultuuri. Eetikakoodeks on siseauditi kutseala jaoks vajalik ja sobiv, sest kutseala rajaneb usaldusel, mis tugineb objektiivsel ja kindlustandval...

Atesteerimine

Siseaudiitorite siseriiklikku atesteerimist korraldab Rahandusministeerium. Atesteerimise, sh eksamite info leiad audiitortegevuse registrist . Siseaudiitorite atesteerimise protsessist annab...

Siseauditi teenuse pakkujad

Siseauditi tegemise kohustus on paljudel era- ja avaliku sektori asutustel (nt kohalikud omavalitsused, riigi asutatud sihtasutused, riigi osalusega äriühingud, krediidiandjad ja vahendajad,...

Kvaliteedihindamine

ESAÜ üheks eesmärgiks on siseauditi hea tava tutvustamine Eestis. Hea siseauditi teenus on kvaliteetne teenus. ESAÜ aitab kaasa siseauditi üksuste kvaliteedi tagamisele - vastavus IIA standarditele...

Infohommik Tartu Ülikooli Kliinikumis

Tartu Ülikooli kliinikumi siseaudiitorid Lily Salus ja Piret Vaask kutsusid oma Tartu kolleegid 28. detsembril tutvuma vastvalminud kliinikumi hoone...

Lehed