riskijuhtimine

Kuidas avastada pettust?

Iga ettevõtte juhtkonna eesmärk peaks olema pettusejuhtumite ennetamine oma asutuses, kuid enamik neist ei ole altid tunnistama, et nende ettevõte võiks langeda olulise pettuse ohvriks. Reaalsuses on...

SEB siseaudit on partner ettevõtte juhtidele

Siseaudiitorid pole kamp kurje inimesi eraldi toas, vaid nad on näoga organisatsiooni poole. Organisatsioonil peab olema austus siseauditi vastu, mitte kartus või kuvand vaenlasest. Tunnustus ei tohi...

Kuidas taltsutada riske?

Riskide hindamine ei oma tähendust, kui tulemuste osas mingeid järeldusi ei tehta. Kas ja mida nende riskidega pihta hakata? Ekslik on arvata, et riskid tuleb täielikult maandada. Uuenduste ja...

Infohommik: andmekaitse ja küberturvalisus

Arutasime, kas andmekaitse ja küberturve on IT risk või äririsk ning jõudsime ühisele arusaamale, et kuna intsidentidest saadavaid kahjusid kannab äri, mitte IT osakond, on tegemist pigem äririskiga.

Riskijuhtimise protsessi hindamine

Miks riskijuhtimise protsessi hindamise teema oluline on? Kindlasti on üks kaalukamaid argumente see, et siseaudiitori kutsetegevuse standard 2120 „Riskide juhtimine“ sätestab siseauditi üksuse...

Lehed