riskid

Ohumärkide teemaline infohommik

ESAÜ liikmetel huvitav võimalus osaleda pettuseteemalisel hommikuseminaril Keskkonna Investeeringute Keskuses (edaspidi KIK) 7. oktoobril 2015. KIK siseaudiitor Siiri Koplimaa andis meile hea...

Infohommik siseaudiitori rollidest riskijuhtimises

20. mail 2014 toimus Tallinnas infohommik teemal „Siseaudiitori rollid riskijuhtimise protsessis“. Infohommiku idee autorid ja läbiviijad olid Mare Timian - ERR siseauditi juht ja Helen Anijalg - EAS...

Riskijuhtimise protsessi hindamine

Miks riskijuhtimise protsessi hindamise teema oluline on? Kindlasti on üks kaalukamaid argumente see, et siseaudiitori kutsetegevuse standard 2120 „Riskide juhtimine“ sätestab siseauditi üksuse...