liikmed

Liikmete küsitlused ja statistika

Kord aastas viime läbi ühingu liikmeskonna küsitlust eesmärgiga: saada liikmetelt tagasisidet ühingule ja juhatusele seatud eesmärkide täitmise kohta, küsida liikmetelt nende soove ja ootusi...

Liikmetele

See keskkond siin on ainult siseaudiitorite ühingu liikmetele, vajalik on kodulehele sisselogimine. Avaldame Liikmete keskkonnas lisaks meie professionaalse tööga seotud infole ja materjalidele ka...

Liikmete eelised

Miks siseaudiitor või siseauditeerimise kutsealaga seotud inimene peaks olema ESAÜ liige? Mida see talle annab? Kas siseaudiitor võib olla edukas ka üksi, ESAÜ liige olemata? ESAÜ liikmelisus on...

Ühingust

Eesti Siseaudiitorite Ühing - ESAÜ - on elujõuline ning majanduslikult hästi toimiv vabaühendus. Ühingusse kuulub üle 270 professionaalse siseaudiitori ja siseauditi kutseala huvilise. ESAÜ on...

Lehed