liikmed

Liikmeküsitlus 2015 tulemused

ESAÜ liikmete küsitlus 2015 on selleks korraks tehtud, hinnangud ja tagasiside on kokku kogutud ja tulemused läbi analüüsitud. Küsitluses osales 64 liiget. Suur tänu teile kõigile, kes te aega...

Liikmete küsitlused ja statistika

Kord aastas viime läbi ühingu liikmeskonna küsitlust eesmärgiga: saada liikmetelt tagasisidet ühingule ja juhatusele seatud eesmärkide täitmise kohta, küsida liikmetelt nende soove ja ootusi...

Liikmetele

See keskkond siin on ainult ESAÜ liikmetele, juurdepääs kodulehele sisse logides. Avaldame siin keskkonnas lisaks meie professionaalse tööga seotud infole ja materjalidele ka ESAÜ juhtimise ja...

Liikmete eelised

Miks siseaudiitor või siseauditeerimise kutsealaga seotud inimene peaks olema ESAÜ liige? Mida see talle annab? Kas siseaudiitor võib olla edukas ka üksi, ESAÜ liige olemata? ESAÜ liikmelisus on...

Ühingust

Eesti Siseaudiitorite Ühing - ESAÜ - on kasvav ja elujõuline ning majanduslikult hästi toimiv vabaühendus. Ühingusse kuulub üle 270 professionaalse siseaudiitori ja siseauditi kutseala huvilise. ESAÜ...

Lehed