liikmed

Ülevaade ESAÜ 16 tegevusaastast, 2. osa

Aasta jooksul osales vabatahtlikes tegevustes üle 30 inimese, mis on ca 13% liikmeskonnast, kolmel viimasel aastal on neid inimesi olnud kokku enam kui 80, so 30% liikmetest.

Liikmeküsitlus 2015 tulemused

ESAÜ liikmete küsitlus 2015 on selleks korraks tehtud, hinnangud ja tagasiside on kokku kogutud ja tulemused läbi analüüsitud. Küsitluses osales 64 liiget. Suur tänu teile kõigile, kes te aega...

Liikmetele

See keskkond siin on ainult ESAÜ liikmetele, juurdepääs kodulehele sisse logides. Lisaks meie professionaalse tööga seotud infole ja materjalidele, avaldame siin ka ESAÜ juhtimise ja töökorraldusega...

Lehed