kvaliteet

Eesti Energia siseaudiitoritest ja välishindamisest

Kes me oleme? EE siseauditist rääkides tuleb alustada inimestest, kes on meie peamine väärtus ja olemus. Naiivne oleks seada esikohale meie kasutuses olevat auditi tarkvara ( MKInsight ) ja väita, et...

Siseauditeerimise kvaliteedist ja selle hindamisest

Professionaalsete siseaudiitoritena järgime oma kutsetegevuses Rahvusvahelise Siseaudiitorite Ühingu (IIA) standardeid, sõltumata siseauditi üksuse suurusest, sektorist või tegevusvaldkonnast. Samad...

Lehed