kvaliteet

Eetikakoodeks

Eetikakoodeks edendab siseauditi kutseala eetilist kultuuri. Eetikakoodeks on siseauditi kutseala jaoks vajalik ja sobiv, sest kutseala rajaneb usaldusel, mis tugineb objektiivsel ja kindlustandval...

Siseaudiitori enesetäiendamise nõuded

Alates 2018. aastast kehtib uus CPE nõudeid käsitlev IIA poliitika " Continuing Professional Education Policy: Requirements for Certification and Qualification Programs ", mille leiad SIIT . Eesti...

Atesteerimine

Siseaudiitorite siseriiklikku atesteerimist korraldab Rahandusministeerium. Atesteerimise, sh eksamite info leiad audiitortegevuse registrist . Siseaudiitorite atesteerimise protsessist annab...

Siseauditi teenuse pakkujad

Siseauditi teenust pakuvad Eestis suuremad audiitorettevõtjad. Samuti mitmed väikesed ettevõtted, kelle fookus ongi peamiselt siseauditi teenuse pakkumisel. Vajadusel saate meilt nõu ja infot küsida...

Kvaliteedihindamise läbinud siseauditiüksused

Vastavalt IIA siseauditi standardile 1312 „Välishindamine“ tuleb siseauditi funktsiooni sõltumatu välishindamine läbi viia vähemalt kord viie aasta jooksul. Valitsussektori organisatsioonide...

Kvaliteediteenused

ESAÜ on siseauditi üksustele usaldusväärne partner kvaliteedi tagamisel. ESAÜ kvaliteediteenused annavad organisatsioonidele lisaväärtust. Kvaliteediteenuste pakkumisel järgib ESAÜ IIA standardeid...

Sertifitseerimine

Eesti Siseaudiitorite Ühing (ESAÜ) on Eestis IIA (Institute of Internal Auditors) ametlik koostööpartner IIA rahvusvaheliste sertifikaatide tutvustamisel. ESAÜ vahendab siseaudiitorite kutsealase...

Kvaliteedihindamine

ESAÜ üheks eesmärgiks on siseauditi hea tava tutvustamine Eestis. Hea siseauditi teenus on kvaliteetne teenus. ESAÜ aitab kaasa siseauditi üksuste kvaliteedi tagamisele - vastavus IIA standarditele...

Kvaliteedihindamise ümarlaud

Viimase 10 aastaga on Eestis paljudes organisatsioonides läbi viidud siseauditi üksuste kvaliteedihindamisi ja on võimalik teha kokkuvõtteid hinnatavate tagasiside alusel. Hinnatavad ise ei ole alati...

Lehed