koostöö

Kvaliteedihindamine

Hea siseauditi teenus on kvaliteetne teenus. ESAÜ aitab kaasa siseauditi üksuste kvaliteedi tagamisele - vastavusele IIA standardite ga . ESAÜ pakub siseauditi üksustele kvaliteediteenuseid...

Kvaliteedihindamise ümarlaud

Viimase 10 aastaga on Eestis paljudes organisatsioonides läbi viidud siseauditi üksuste kvaliteedihindamisi ja on võimalik teha kokkuvõtteid...

Ühingust

Eesti Siseaudiitorite Ühing - ESAÜ - on kasvav ja elujõuline ning majanduslikult hästi toimiv vabaühendus. Ühingusse kuulub üle 270 professionaalse siseaudiitori ja siseauditi kutseala huvilise. ESAÜ...

Lehed