koostöö

Juhatus

Pildil juhatuse liikmed (vasakult): Piret Lantin, Ainika Ööpik, Mare Timian, Jaak Evert, Janika Veermäe, Terje Keerberg ja tegevjuht Deivi Kiviste. Pildilt puudub juhatuse liige Tarmo Olgo. ESAÜ...

Siseauditi teenuse pakkujad

Siseauditi teenust pakkuvate audiitorbüroode kontaktid ja teenuste lühiinfo. AB Assurance OÜ Kontaktisik: Tiina Vask (AS, CIA, CRMA), tiinavask@gmail.com , 5 199 1778 Koduleht: https://www.facebook...

Kvaliteediteenused

ESAÜ on siseauditi üksustele usaldusväärne partner kvaliteedi tagamisel. ESAÜ kvaliteediteenused annavad organisatsioonidele lisaväärtust. Kvaliteediteenuste pakkumisel järgib ESAÜ IIA standardeid...

Kvaliteedihindamine

ESAÜ üheks eesmärgiks on siseauditi hea tava tutvustamine Eestis. Hea siseauditi teenus on kvaliteetne teenus. ESAÜ aitab kaasa siseauditi üksuste kvaliteedi tagamisele - vastavus IIA standarditele...

Kvaliteedihindamise ümarlaud

Viimase 10 aastaga on Eestis paljudes organisatsioonides läbi viidud siseauditi üksuste kvaliteedihindamisi ja on võimalik teha kokkuvõtteid hinnatavate tagasiside alusel. Hinnatavad ise ei ole alati...

Arvestusala õigusraamistiku muutused 2004-2014

Uuringu eesmärk oli kaardistada arvestusala õigusraamistikus toimunud muutused Eestis perioodil 2004-2014 ning tuua välja raamatupidamise ja audiitortegevuse korralduse tugevused ja nõrkused ning...

Ühingust

Eesti Siseaudiitorite Ühing - ESAÜ - on kasvav ja elujõuline ning majanduslikult hästi toimiv vabaühendus. Ühingusse kuulub üle 270 professionaalse siseaudiitori ja siseaudititi kutseala huvilise...

Arvestusala uurimustööde konkurss 2015 tulemused

Konkursile esitati 3 auditi teemalist tööd 2015. aastal: 1) Auditi ajalugu ja areng, 2) Auditikomiteed Eesti avaliku huvi üksuste näitel, 3) Siseauditeerimise areng ja selle täiustamise võimalused...

Lehed