koostöö

Üldkoosoleku materjalid

Siin lehel avaldame ühingu üldkoosolekute materjalid ja protokollid, juhatuse ettekanded, külaliste ettekanded ja esitlused jm. Pane tähele, et nendele materjalidele on juurdepääs ainult ühingu...

Liikmetele

See keskkond siin on ainult ESAÜ liikmetele, vajalik on kodulehele sisselogimine. Avaldame siin keskkonnas lisaks meie professionaalse tööga seotud infole ja materjalidele ka ESAÜ juhtimise ja...

Siseaudiitorite kutsekomisjon

Siseaudiitorite kutsekomisjoni moodustas rahandusminister 2010. aastal audiitortegevuse seaduse alusel. Komisjon tegutseb Rahandusministeeriumi juures, seda teenindab ministeeriumi ettevõtluse ja...

Liikmete eelised

Miks siseaudiitor või siseauditeerimise kutsealaga seotud inimene peaks olema ESAÜ liige? Mida see talle annab? Kas siseaudiitor võib olla edukas ka üksi, ESAÜ liige olemata? ESAÜ liikmelisus on...

Komisjonid ja töörühmad

Ühingu juhatuse tegevust ja ühingu eesmärkide saavutamist toetavad komisjonid ja töörühmad. Ühingu alalised komisjonid: Koolitus- ja arenduskomisjon Partnerluse ja lobitöö (advocacy) komisjon...

Juhatus

Pildil juhatuse liikmed (vasakult): Piret Lantin, Ainika Ööpik, Mare Timian, Jaak Evert, Janika Veermäe, Terje Keerberg ja endine tegevjuht Deivi Kiviste. Pildilt puudub juhatuse liige Tarmo Olgo...

Siseauditi teenuse pakkujad

Siseauditi tegemise kohustus on paljudel era- ja avaliku sektori asutustel (nt kohalikud omavalitsused, riigi asutatud sihtasutused, riigi osalusega äriühingud, krediidiandjad ja vahendajad,...

Kvaliteediteenused

ESAÜ on siseauditi üksustele usaldusväärne partner kvaliteedi tagamisel. ESAÜ kvaliteediteenused annavad organisatsioonidele lisaväärtust. Kvaliteediteenuste pakkumisel järgib ESAÜ IIA standardeid...

Lehed