juhtimine

Koolitus- ja arenduskomisjon

Komisjoni pädevuses on: välja töötada ühingu iga-aastane koolituskava; korraldada koolituskava täitmine koos ühingu koolituskoordinaatoriga; koolituse ja arendamisega seotud muud ühingu juhatuse...

Juhatuse otsused

Siin lehel avaldame ühingu juhtimise, tegevuse, töökorralduse ja liikmeskonnaga seotud olulisemad juhatuse otsused. Materjalidele on juurdepääs ainult ühingu liikmetel, kes on kodulehele sisse...

Jõuluseminaride materjalid

Siin lehel on ESAÜ aastalõpu seminaride materjalid: juhatuse aastakokkuvõtted, aasta parimate valimise tulemused, fotod jm Jõuluseminarid on ühingu liikmeskonnale saanud aastat kokkuvõtvaks...

Üldkoosoleku materjalid

Siin lehel avaldame ühingu üldkoosolekute materjalid ja protokollid, juhatuse ettekanded, külaliste ettekanded ja esitlused jm. Pane tähele, et nendele materjalidele on juurdepääs ainult ühingu...

Liikmetele

See keskkond siin on ainult ESAÜ liikmetele, vajalik on kodulehele sisselogimine. Avaldame siin keskkonnas lisaks meie professionaalse tööga seotud infole ja materjalidele ka ESAÜ juhtimise ja...

Siseaudiitorite kutsekomisjon

Siseaudiitorite kutsekomisjoni moodustas rahandusminister 2010. aastal audiitortegevuse seaduse alusel. Komisjon tegutseb Rahandusministeeriumi juures, seda teenindab ministeeriumi ettevõtluse ja...

Juhtimispõhimõtted

Eesti Siseaudiitorite Ühingu - ESAÜ - kõrgeimaks juhtimisorganiks on liikmete üldkoosolek vastavalt ühingu põhikirjale . Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus kord aastas, hiljemalt kuus kuud peale...

Strateegia ja eesmärgid

Meie strateegia Ühingu põhikirja ja The Institute Internal Auditors (IIA) seisukohti arvestades ESAÜ juhatus kinnitab, et teeme koostööd kõigiga, kes tahavad kaasa aidata siseaudiitorite...

Komisjonid ja töörühmad

Ühingu juhatuse tegevust ja ühingu eesmärkide saavutamist toetavad komisjonid ja töörühmad. Ühingu alalised komisjonid: Koolitus- ja arenduskomisjon Partnerluse ja lobitöö (advocacy) komisjon...

Juhatus

Pildil juhatuse liikmed (vasakult): Piret Lantin, Ainika Ööpik, Mare Timian, Jaak Evert, Janika Veermäe, Terje Keerberg ja endine tegevjuht Deivi Kiviste. Pildilt puudub juhatuse liige Tarmo Olgo...

Lehed