juhtimine

Liikmeküsitlus 2015 tulemused

ESAÜ liikmete küsitlus 2015 on selleks korraks tehtud, hinnangud ja tagasiside on kokku kogutud ja tulemused läbi analüüsitud. Küsitluses osales 64 liiget. Suur tänu teile kõigile, kes te aega...

Revisjonikomisjon

Revisjonikomisjon auditeerib ESAÜ finants- ja majandustegevust ning annab üldkoosolekule arvamuse ühingu majandusaasta aruande kohta. Üldkoosoleku vahelisel ajal esitab komisjon oma seisukohad...

Eetikakomisjon

Eetikakomisjoni eesmärk on ESAÜ liikmete või IIA väljaantavate kutsetunnistuste omanikega seotud eetikaalaste kaebuste menetlemine ning vajadusel sanktsioonide rakendamine. Komisjon võib vajadusel...

Koolitus- ja arenduskomisjon

Komisjoni pädevuses on: välja töötada ühingu iga-aastane koolituskava; korraldada koolituskava täitmine koos ühingu koolituskoordinaatoriga; koolituse ja arendamisega seotud muud ühingu juhatuse...

Juhatuse otsused

Siin lehel avaldame ühingu juhtimise, tegevuse, töökorralduse ja liikmeskonnaga seotud olulisemad juhatuse otsused. Materjalidele on juurdepääs ainult ühingu liikmetel, kes on kodulehele sisse...

Jõuluseminaride materjalid

Siin lehel on ESAÜ aastalõpu seminaride materjalid: juhatuse aastakokkuvõtted, aasta parimate valimise tulemused, fotod jm Jõuluseminarid on ühingu liikmeskonnale saanud aastat kokkuvõtvaks...

Üldkoosoleku materjalid

Siin lehel avaldame ühingu üldkoosolekute materjalid ja protokollid, juhatuse ettekanded, külaliste ettekanded ja esitlused jm. Pane tähele, et nendele materjalidele on juurdepääs ainult ühingu...

Lehed