juhtimine

Kontakt

MTÜ Eesti Siseaudiitorite Ühing Aadress: Parda tn 12 , 5. korrus, Tallinn Telefon: +372 513 7347 - juhatuse esimees Mare Timian E-post: info@siseaudit.ee Veebileht: www.siseaudit.ee ESAÜ uudiskirjaga...

Majandusaasta aruanded

Siin avaldame ESAÜ majandusaasta ja tegevusaruanded, revisjonikomisjoni hinnangud aruandele ning muud teemakohased materjalid. Pane tähele, et materjalidele on juurdepääs ainult ühingu liikmetel, kes...

Liikmeküsitlus 2015 tulemused

ESAÜ liikmete küsitlus 2015 on selleks korraks tehtud, hinnangud ja tagasiside on kokku kogutud ja tulemused läbi analüüsitud. Küsitluses osales 64...

Revisjonikomisjon

Revisjonikomisjon auditeerib ESAÜ finants- ja majandustegevust ning annab üldkoosolekule arvamuse ühingu majandusaasta aruande kohta. Üldkoosoleku vahelisel ajal esitab komisjon oma seisukohad...

Eetikakomisjon

Eetikakomisjoni eesmärk on ESAÜ liikmete või IIA väljaantavate kutsetunnistuste omanikega seotud eetikaalaste kaebuste menetlemine ning vajadusel sanktsioonide rakendamine. Komisjon võib vajadusel...

Lehed