juhtimine

Kontakt

MTÜ Eesti Siseaudiitorite Ühing Aadress: 1. märtsist 2018 asume aadressil Parda tn 12 , 5. korrus, Tallinn Telefon: +372 513 7347 - juhatuse esimees Mare Timian E-post: info@siseaudit.ee Veebileht:...

Siseaudit

Siseaudit annab juhtkonnale kindlustunde. Juhtkond vajab kindlust, et ettevõtte kontrollisüsteemid on asjakohased ja tõhusad. Siseaudiitor hindab kontrollisüsteemide asjakohasust ja tõhusust...

Majandusaasta aruanded

Siin avaldame ESAÜ majandusaasta ja tegevusaruanded, revisjonikomisjoni hinnangud aruandele ning muud teemakohased materjalid. Pane tähele, et materjalidele on juurdepääs ainult ühingu liikmetel, kes...

Lehed