juhtimine

Liikmeküsitlus 2015 tulemused

ESAÜ liikmete küsitlus 2015 on selleks korraks tehtud, hinnangud ja tagasiside on kokku kogutud ja tulemused läbi analüüsitud. Küsitluses osales 64 liiget. Suur tänu teile kõigile, kes te aega...

Revisjonikomisjon

Revisjonikomisjon auditeerib ESAÜ finants- ja majandustegevust ning annab üldkoosolekule arvamuse ühingu majandusaasta aruande kohta. Üldkoosoleku vahelisel ajal esitab komisjon oma seisukohad...

Eetikakomisjon

Eetikakomisjoni eesmärk on ESAÜ liikmete või IIA väljaantavate kutsetunnistuste omanikega seotud eetikaalaste kaebuste menetlemine ning vajadusel sanktsioonide rakendamine. Komisjon võib vajadusel...

Koolitus- ja arenduskomisjon

Komisjoni pädevuses on: välja töötada ühingu iga-aastane koolituskava; korraldada koolituskava täitmine koos ühingu koolituskoordinaatoriga; koolituse ja arendamisega seotud muud ühingu juhatuse...

Liikmetele

See keskkond siin on ainult ESAÜ liikmetele, juurdepääs kodulehele sisse logides. Lisaks meie professionaalse tööga seotud infole ja materjalidele, avaldame siin ka ESAÜ juhtimise ja töökorraldusega...

Siseaudiitorite kutsekomisjon

Siseaudiitorite kutsekomisjoni moodustas rahandusminister 2010. aastal audiitortegevuse seaduse alusel. Komisjon tegutseb Rahandusministeeriumi juures, seda teenindab ministeeriumi ettevõtluse ja...

Juhtimispõhimõtted

Eesti Siseaudiitorite Ühingu - ESAÜ - kõrgeimaks juhtimisorganiks on liikmete üldkoosolek vastavalt ühingu põhikirjale . Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus kord aastas, hiljemalt kuus kuud peale...

Strateegia ja eesmärgid

Meie strateegia Ühingu põhikirja ja The Institute Internal Auditors (IIA) seisukohti arvestades ESAÜ juhatus kinnitab, et teeme koostööd kõigiga, kes tahavad kaasa aidata siseaudiitorite...

Komisjonid ja töörühmad

Ühingu juhatuse tegevust ja ühingu eesmärkide saavutamist toetavad valdkondlikud komisjonid ja töörühmad. Ühingu alalised komisjonid: Koolitus- ja arenduskomisjon Partnerluse ja lobitöö (advocacy)...

Lehed