juhtimine

Kontakt

MTÜ Eesti Siseaudiitorite Ühing Aadress: 1. märtsist 2018 asume aadressil Parda tn 12 , 5. korrus, Tallinn Telefon: +372 513 7347 - juhatuse esimees Mare Timian E-post: info@siseaudit.ee Veebileht:...

Siseaudit

Siseaudit annab juhtkonnale kindlustunde. Juhtkond vajab kindlust, et ettevõtte kontrollisüsteemid on asjakohased ja tõhusad. Siseaudiitor hindab kontrollisüsteemide asjakohasust ja tõhusust...

Lehed