Siseaudit

Siseaudit on Eestis avaliku sektori organisatsioonides kohustuslik, samuti krediidisautustes, kindlustusandjates, börsiettevõtetes ja finantsasutustes - nendes ettevõtetes ja organisatsioonides on palgal siseaudiitorid. Teistel siseauditi kohustust ei ole, siiski on ka paljudel nendel ettevõtetel palgal siseaudiitori(d). Kui ettevõttel on soov või vajadus rakendada siseauditi funktsiooni, on laias laastus kaks võimalust: võtta tööle siseaudiitor(id) või osta siseauditi teenust sisse.

Siseaudiitori palkamiseks on parim viis kasutada meie kutseühingu võrgustikku ja kontakte.

ESAÜ vahendab oma liikmeskonnale infot siseauditi vabadest töökohtadest. Andke meile oma soovist teada ning me avaldame teie kuulutuse ESAÜ kodulehel, jagame ühingu listis, kus on üle 230 liikme ning meie sotsiaalmeedia kanalites. Siin on meie kontaktid!

Kui teil on vajadus siseauditi teenust sisse osta, siis tasub võtta ühendust Eesti suuremate audiitorbüroodega. Nende kontakte ja teenuseid vaata "Siseauditi teenuse pakkujad".

Siseauditeerimise kutseala esindajad üle maailma lähtuvad oma kutsetöös ja tegevuses IIA standarditest ja tegevusjuhistest. Kõik siseauditi kutsealal olulised IIA ja ECIIA juhendid ning nende uued versioonid avaldame jooksvalt teema all "IIA standardid ja juhendid".

ESAÜ üheks ülesandeks on siseaudiitorite sertifitseerimise ja atesteerimisega seotud teavitustöö ning info vahendamine, sh IIA rahvusvahelised siseauditi sertifikaadid ja siseriiklikud tunnustused. Siin lehel seda infot jagamegi.