Siseaudit

Siseaudit annab juhtkonnale kindlustunde. Juhtkond vajab kindlust, et ettevõtte kontrollisüsteemid on asjakohased ja tõhusad. Siseaudiitor hindab kontrollisüsteemide asjakohasust ja tõhusust veendumaks, et ressursse kasutatakse säästlikult, tõhusalt ja mõjusalt ning tegevused ja otsused on asjakohased, eesmärgipärased ja seaduslikud. Sisekontrollisüsteemide loomise ja toimimise eest vastutab juhtkond. Tõhusalt toimivad kontrollisüsteemid aitavad riske maandada ja ettevõtte eesmärke saavutada.

Siseaudiitoritel on lai vaade organisatsiooni toimimisele ja mitmekesine kompetentside portfell, mis aitab tuvastada riske ettevõtte kultuuri, valitsemise, juhtimissüsteemide, protsesside, kvaliteedi, ressursside, õiguste jm sellisega seoses. Siseaudiitor hindab ettevõttes sisse seatud kontrollimeetmeid veendumaks, et vara ja info säilimine tagatakse ning ressursse kasutatakse säästlikult.

Siseaudiitorid on mitmekülgsed ja süsteemsed, mis võimaldab neil hinnata ettevõtte tegevust väga erinevatest aspektidest. Siseaudiitorid on juhtkonnale väärtuslikud partnerid aidates tõhustada nii riskijuhtimist kui kontrollisüsteeme, säästa ressursse ja saavutada seatud eesmärke.

Siseauditi kohustus. Siseauditi kohustust Eestis reguleerib audiitortegevuse seadus. Siseaudit on kohustuslik näiteks ministeeriumites, avalik-õiguslikes juriidilistes isikutes, kellelt seadus seda nõuab, samuti krediidiasutustes, kindlustusandjates, börsiettevõtetes ja finantsasutustes. Nendes organisatsioonides ja ettevõtetes töötavad siseaudiitorid. Teistel seadusest tulenevat siseauditi kohustust ei ole. Kui teie ettevõte on otsustanud luua siseauditi funktsiooni, on teil laias laastus kaks võimalust: võtta tööle siseaudiitor(id) või osta siseauditi teenus sisse.

Siseauditi kutseala esindajad üle maailma lähtuvad oma kutsetöös IIA standarditest ja tegevusjuhistest. Kõik siseauditi kutsealal olulised IIA ja ECIIA juhendid ning nende uued versioonid avaldame jooksvalt teema all "IIA standardid ja juhendid".

ESAÜ üheks ülesandeks on siseaudiitorite sertifitseerimise ja atesteerimisega seotud teavitustöö ning info vahendamine, sh IIA rahvusvahelised siseauditi sertifikaadid ja siseriiklikud tunnustused. Siin lehel seda infot jagamegi.

Kiireim viis siseaudiitori palkamiseks on kasutada meie kutseühingu võrgustikku ja kontakte. ESAÜ vahendab infot siseauditi vabadest töökohtadest oma liikmeskonnale, kus on üle 270 aktiivse liikme ning meie kogukond kasvab pidevalt. Saatke oma siseaudiitori töökuulutus meile ning me avaldame selle ESAÜ kodulehel, jagame ühingu listis ja oma sotsiaalmeedia kanalites. ESAÜ on Eestis ainuke siseaudiitoreid ühendav kutseühing. Siin on meie kontaktid!

Kui plaanite siseauditi teenust sisse osta, võtke ühendust audiitorbüroodega. Nende kontaktid ja teenused leiate lehelt Siseauditi teenuse pakkujad.