Siseaudit

Siseaudit annab kindlustunde. Juhtkonnal on oluline teada, kas rakendatud kontrollidega on asjad korras. Sisekontrollisüsteemi loomine ja toimimine on juhtkonna vastutus, see peab tõhusa tegevusega tagama eesmärkide saavutamise.

Siseaudiitor annab juhtkonnale kindlustunde, et ressursse kasutatakse säästlikult, tõhusalt ja mõjusalt ning tegevused ja otsused on asjakohased, eesmärgipärased ja seaduslikud.

Siseaudiitoritel on lai vaade ja mahukas kompetentside portfell, mis võimaldab neil tuvastada riske seoses ettevõtte kultuuri, valitsemise, juhtimissüsteemide, protsesside, kvaliteedi, ressursside ja õigustega. Siseaudiitor hindab ettevõttes rakendatud kontrollimeetmeid veendumaks, et vara ja info säilimine tagatakse ning ressursse kasutatakse säästlikult.

Siseaudiitorid on mitmekülgsed ja süsteemsed, mis võimaldab neil hinnata ettevõtte tegevust väga erinevatest aspektidest. Seega on siseaudiitorid juhtkonnale väärtuslikud partnerid aidates tõhustada nii riskijuhtimist kui kontrollisüsteeme, säästa ressursse ja saavutada seatud eesmärkide.

Siseauditi kohustus. Eestis on siseaudit avaliku sektori organisatsioonides kohustuslik, samuti krediidisautustes, kindlustusandjates, börsiettevõtetes ja finantsasutustes - nendes ettevõtetes ja organisatsioonides on palgal siseaudiitorid. Teistel siseauditi kohustust ei ole. Kui aga teie ettevõte on otsustanud luua siseauditi funktsiooni, on teil laias laastus kaks võimalust: võtta tööle siseaudiitor(id) või osta siseauditi teenus sisse.

Kiireim viis siseaudiitori palkamiseks on kasuta meie kutseühingu võrgustikku ja kontakte. ESAÜ vahendab oma liikmetele infot siseauditi vabadest töökohtadest. Andke meile oma soovist teada ning me avaldame teie kuulutuse ESAÜ kodulehel, jagame oma sotsiaalmeedia kanalites ja ühingu listis, kus on üle 250 aktiivse liikme. Siin on meie kontaktid!

Kui soovite siseauditi teenust sisse osta, võtke ühendust audiitorbüroodega. Nende kontaktid ja teenused leiate lehelt Siseauditi teenuse pakkujad.

Siseauditi kutseala esindajad üle maailma lähtuvad oma kutsetöös ja tegevuses IIA standarditest ja tegevusjuhistest. Kõik siseauditi kutsealal olulised IIA ja ECIIA juhendid ning nende uued versioonid avaldame jooksvalt teema all "IIA standardid ja juhendid".

ESAÜ üheks ülesandeks on siseaudiitorite sertifitseerimise ja atesteerimisega seotud teavitustöö ning info vahendamine, sh IIA rahvusvahelised siseauditi sertifikaadid ja siseriiklikud tunnustused. Siin lehel seda infot jagamegi.