Siseaudit

Siseaudiitori töö eesmärk on anda juhtkonnale kindlustunne, et tehtavad otsused ja tegevused on asjakohased, need vastavad õigusaktidele ning ressursse kasutatakse säästlikult, tõhusalt ja mõjusalt.

Siseaudit on Eestis avaliku sektori organisatsioonides kohustuslik, samuti krediidisautustes, kindlustusandjates, börsiettevõtetes ja finantsasutustes - nendes ettevõtetes ja organisatsioonides on palgal siseaudiitorid. Teistel siseauditi kohustust ei ole. Kui aga teie ettevõte on otsustanud luua siseauditi funktsiooni, on teil laias laastus kaks võimalust: võtta tööle siseaudiitor(id) või osta siseauditi teenus sisse.

Kiireim viis siseaudiitori palkamiseks on kasuta meie kutseühingu võrgustikku ja kontakte. ESAÜ vahendab oma liikmetele infot siseauditi vabadest töökohtadest. Andke meile oma soovist teada ning me avaldame teie kuulutuse ESAÜ kodulehel, jagame oma sotsiaalmeedia kanalites ja ühingu listis, kus on üle 250 aktiivse liikme. Siin on meie kontaktid!

Kui soovite siseauditi teenust sisse osta, võtke ühendust audiitorbüroodega. Nende kontaktid ja teenused leiate lehelt Siseauditi teenuse pakkujad.

Siseauditi kutseala esindajad üle maailma lähtuvad oma kutsetöös ja tegevuses IIA standarditest ja tegevusjuhistest. Kõik siseauditi kutsealal olulised IIA ja ECIIA juhendid ning nende uued versioonid avaldame jooksvalt teema all "IIA standardid ja juhendid".

ESAÜ üheks ülesandeks on siseaudiitorite sertifitseerimise ja atesteerimisega seotud teavitustöö ning info vahendamine, sh IIA rahvusvahelised siseauditi sertifikaadid ja siseriiklikud tunnustused. Siin lehel seda infot jagamegi.