Liikmetele

See keskkond siin on ainult ESAÜ liikmetele, juurdepääs kodulehele sisse logides.

Lisaks meie professionaalse tööga seotud infole ja materjalidele, avaldame siin ka ESAÜ juhtimise ja töökorraldusega seotud infot: tegevusaruanded, ülkoosolekute protokollid ja ettekanded, revisjionikomisjoni otsused, liikmeskonna analüüsid ja -küsitluste kokkuvõtted, konverentside ja aastalõpu seminaride materjalid, koolitus- ja arendustegevuse ülevaated jms.

Liikmete keskonnas avaldatud materjalid ja teave ei ole konfidentsiaalne, kuid kasutust piiravad IIA ja ESAÜ vahelise lepinguga (MRA - Member Relationship Agreement) võetud kohustused ning ESAÜ liikmete eelis kasutada kutseala ja ühinguga seotud materjale.

Arendame ja täiendame seda keskkonda, et pakkuda oma liikmeskonnale igakülgset infot kutsealaseks arenguks ning suhtlusvõrgustiku toetamiseks.