Tuulikki Uluots

Riskijuhtimisteenuste nõustaja

Grant Thornton Baltic OÜ

( ärisektor )

Siseaudiitor alates 2018

ESAÜ liige alates 21.11.2018

Tegevus ühingus: