Taavi Saat

Riskijuhtimise ja siseauditi osakonna juhataja

Eesti Raudtee AS

( riigi äriühing )

Siseaudiitor alates

ESAÜ liige alates 01.01.2008

Tegevus ühingus: