Raivo Bachmann

sisekontrolliteenistuse juhataja

Tartu Linnavalitsus

( avalik sektor )

Siseaudiitor alates

ESAÜ liige alates 01.01.2000

Tegevus ühingus:

Sertifikaadid:

ASSA, CGAP