Piret Lantin

siseaudititalituse juhataja

Riigimetsa Majandamise Keskus

( riigi äriühing )

( Põllumajandus, metsandus, kalandus ja jahipidamine )

ESAÜ liige alates 01.01.2000

Sertifikaadid:

ASSA, CGAP, QA