Merle Plaado

siseaudiitor

Siseministeerium

( avalik sektor )

ESAÜ liige alates 01.01.2012

Tegevus ühingus:

Sertifikaadid:

CGAP