Meeli Õismaa

siseauditi juht

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

( avalik sektor )

Siseaudiitor alates

ESAÜ liige alates 01.01.2003

Tegevus ühingus: