Liis Lilles-Sepp

siseaudiitor

Keskkonnainvesteeringute Keskus SA

( avalik sektor )

( Avalik haldus )

Siseaudiitor alates 2015

ESAÜ liige alates 05.12.2017

Tegevus ühingus: